DNB Ringvirkninger T & T Bygg

DNB ringvirkninger

Det setter det litt i perspektiv når DNB viser hva T & T Bygg AS gjør for samfunnet med 7,7 millioner.
Takk til våre samarbeidspartnere og kunder som gjør dette mulig.